ADMIN GRAPHEUM

auktorisoitu tilitoimisto

Admin Grapheum – auktorisoitu tilitoimisto

Täyden palvelun konsultoiva boutique-tilitoimisto

Varmistamme proaktiivisesti, että taloushallintosi on kunnossa, eikä sinun tarvitse murehtia mistään. Tarjoamme alan parhaimmistoon kuuluvaa vero- ja rahoituskonsultointia yksityishenkilöille sekä holding-, sijoitus- ja liikeyhtiöille.

Toimitusjohtajan tervehdys

Henkilökohtaista, proaktiivista palvelua

Taloushallinto on harvoin liiketoiminnan tai sijoitusstrategian ytimessä, mutta se on silti välttämättä hoidettava. Jollekin tämä tarkoittaa sitä, että siitä kannattaa maksaa mahdollisimman vähän ja automatisoida mahdollisimman paljon. Joku toinen taas ei halua ajatella koko asiaa lainkaan ja on valmis maksamaan vaivattomuudesta. Kuuluitpa kumpaan ryhmään tahansa, me palvelemme sinua mielellämme. Tarjoamme modernit järjestelmät ja toimivat prosessit siihen, että pitäessäsi itse huolta tositteiden toimittamisesta ja muista vastuista on palvelumme erittäin kustannustehokasta. Toisaalta meillä on ihmisiä ja prosesseja myös siihen, jos haluat että me kannamme kokonaisvastuun ja lähestymme sinua silloin, kun sinulta tarvitaan tietoa tai toimia.

Itse tilitoimistopalvelun lisäksi meillä on pitkä kokemus monimutkaisten yritys- ja kirjanpitorakenteiden toteuttamisesta yritys- ja henkilöverotuksen järkeistämiseksi, lainakelpoisuuden osoittamiseksi tai muista liiketoiminnallis-taloudellisista syistä. Pitämällä konsultoinnin ja tilitoimistopalvelut tiiviisti yhdessä voimme taata, että järjestelyt kyetään myös käytännön tasolla toteuttamaan siten, että ne täyttävät asetetut vaatimukset. Olemme tehneet verottajalle useita ennakkopäätöshakemuksia, jotka ovat niin poikkeuksellisia ettei niistä ole oikeuskäytäntöä. Lähes poikkeuksetta hakemukset ovat myös menneet läpi.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä voimmeko tuoda sinun liiketoimintaasi tai sijoitustoimintaasi lisäarvoa.

Asiakkainamme on paljon sekä yksityishenkilöitä, sijoitusyhtiöitä että liiketoimintaa harjoittavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Etsimme jatkuvasti uusia osaajia kasvavaan tiimiimme, joten mikäli haluat olla mukana luomassa monimutkaisia yritysrakenteita tai kehittämässä tilitoimistotyötä palvelevampaan suuntaan, lähetä meille CV:si ja olemme yhteydessä! Olemme hyvin joustava työnantaja, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia määrittää itse omaa tehtäväkenttää kiinnostusten perusteella.

Heini Lehtonen

toimitusjohtaja

Missä voimme auttaa

Täyden palvelun konsultoiva tilitoimisto

Tarjoamme joustavuutta ja rautaista osaamista kaikkiin taloushallinnon ja -suunnittelun tarpeisiin

icon05
Tilitoimistopalvelut

Tarjoamme kaikki tarvittavat tilitoimistopalvelut yhdestä osoitteesta proaktiivisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti asiakkaan toivomalla palvelutasolla. Otamme mielellämme selvitettäväksemme myös monimutkaisia ongelmia ja rästikirjanpitoja.

icon06
Vero- ja rahoituskonsultointi

Tarjoamme alan parhaimmistoon kuuluvaa vero- ja rahoituskonsultointia yksityishenkilöille sekä holding-, sijoitus- ja liikeyhtiöille. Autamme löytämään sellaiset verotukselliset yhtiö- ja muut rakenteet sekä niitä tukevat rahoitusratkaisut, jotka parhaiten tukevat yhtiöiden takana olevien todellisten edunsaajien kokonaisvarallisuuden hallintaa.

Tilitoimistopalvelumme

Joustavuutta ja rautaista osaamista kaikkiin tarpeisiin

Meidän kauttamme järjestyy kaikki, mitä taloushallintoon ja kirjanpitoon tarvitsee. Teemme paljon esimerkiksi palkanlaskentaa, vuokrankantoa ja juoksevaa kirjanpitoa, mutta myös monimuotoista konsultointia ja taloushallinnon ja raportoinnin kehittämistä. 

Joustavuus

Voit itse valita, mitä palveluita haluat ja minkälaisella palvelutasolla: vain sovitut tekemiset sovitulla hinnalla sovitulla prosessilla, täyttä vastuunkantoa ja proaktiivista palvelua tarpeista riippumatta, tai jotain siltä väliltä esimerkiksi prosessikohtaisesti. Meille on paljon kokemusta myös ”solmuun menneiden” tilanteiden selvittämisestä ja rästikirjanpitojen saattamisesta ajan tasalle. Löydämme tilanteesta kuin tilanteesta saatavilla olevin tiedoin parhaan mahdollisen lopputuloksen. Mikäli meiltä itseltämme ei löydy jotain erityisosaamista, pystymme tarjoamaan sitä yhteistyöverkostomme kautta.

Rautainen osaaminen

Toimintamme rakentuu omistajamme, KLT priimus Erik Makkosen osaamiselle. Hän vastaa henkilökohtaisesti palvelumme laadusta ja tarkastaa kaikki kriittiset työt. Paavo Jääskeläinen on tehnyt yhteistyötä Makkosen kanssa jo useita vuosia ja pyörittää arkea yhtä korkealla standardilla. Lisäksi sisäiset prosessimme ja toimintatapamme on luotu ensisijaisesti osaamis- ja prosessinäkökulmasta, jolloin kykenemme varmistumaan siitä, että käytämme aina parasta osaamista kunkin tehtävän hoitamiseen, ja tietyn tehtäväkokonaisuuden omistaja kykenee kehittämään toimintaa kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti.

Kaikkiin tarpeisiin

Laajan palvelukirjon lisäksi kykenemme palvelemaan laajaa asiakaskuntaa. Usein pystymme luomaan eniten arvoa monimutkaisemmissa yritys- ja omistusrakenteissa sekä sijoitusyhtiöissä, mutta asiakaskuntamme koostuu niin pienistä ja keskisuurista liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä kuin yksityisistä vuokranantajistakin. Prosessimme ja toimintamme on suunniteltu siten, että ne sopivat toimialalle kuin toimialalle, ja olemme aina valmiita myös oppimaan ja räätälöimään tarvittaessa uutta.

Vero- ja rahoituskonsultoinnin palvelumme

Optimaalista kokonaisvarallisuuden hallintaa

Olemme erikoistuneet monimutkaisempiin yhtiö- ja muihin rakenteisiin. Pitkällisen kokemuksemme turvin kykenemme nopeasti hahmottamaan asiakkaamme kokonaistilanteen ja löytämään luoviakin tapoja järjestellä varallisuutta uudella tavalla maksimoimaan todellisten edunsaajien etua verotehokkaasti. 

Ratkaisujen suunnittelu
Autamme tarvittaessa mielellämme myös rahoitusratkaisujen toteuttamisessa, varsinkin kun monimutkaisemmat järjestelyt usein vaativat rahoittajienkin suuntaan hieman enemmän avaamista. Teemme mielellämme alustavan kartoituksen asiakkaan tilanteesta ja sen pohjalta voimme yhdessä päättää, pystymmekö luomaan tilanteessa arvoa. Olemme onnistuneet suunnittelemaan uudestaan lukemattomia asiakkaidemme omistuskokonaisuuksia ja löytäneet yhdessä verottajan kanssa uusia positiivisia ennakkotapauksia asiakkaillemme.

Ratkaisujen toteutus
Kun suunnitelma kokonaisvarallisuuden optimaaliseksi hallinnaksi on luotu, me voimme hoitaa puolestanne sekä verottajan kanssa kommunikoinnin ja ennakkoratkaisujen hakemisen että muutosten käytännön toteutuksen kirjanpidollisesti ja esimerkiksi PRH:n kanssa. Näin varmistamme, että kaikki toimenpiteet ovat järkevästi linjassa suunnitellun ratkaisun kanssa. Olemme usein mukana myös mahdollisissa neuvotteluissa rahoittajien kanssa.

auktorisoitu tilitoimisto

OY ADMIN GRAPHEUM AB

Admin Grapheum on auktorisoitu tilitoimisto, mutta myös paljon enemmän. Varmistamme proaktiivisesti, että taloushallintosi on kunnossa, eikä sinun tarvitse murehtia mistään. Tarjoamme alan parhaimmistoon kuuluvaa vero- ja rahoituskonsultointia yksityishenkilöille sekä holding-, sijoitus- ja liikeyhtiöille. Katsomme aina asiakkaamme kokonaisuutta pyrkien löytämään sellaiset verotukselliset yhtiö- ja muut rakenteet sekä niitä tukevat rahoitusratkaisut, jotka tukevat yhtiöiden takana olevien todellisten edunsaajien etua ja optimaalista kokonaisvarallisuuden hallintaa.

Yhteydenottolomake

Ota rohkeasti yhteyttä!

Heini Lehtonen

toimitusjohtaja

Heini Lehtonen

Toimitusjohtaja

Erik Makkonen

DI, KLT, Partner, Veroasiantuntija

Erik Makkonen

DI, KLT, Partner
Veroasiantuntija

Paavo Jääskeläinen

toimitusjohtaja

Paavo Jääskeläinen

Toimitusjohtaja

Erik Makkonen

DI, KLT, Partner, Veroasiantuntija

Erik Makkonen

DI, KLT, Partner
Veroasiantuntija